Παραπομπές

Λογότυπο Επίδειξης
Λογότυπο Επίδειξης
Λογότυπο Επίδειξης
Λογότυπο Επίδειξης
Λογότυπο Επίδειξης

Πρώτο χαρακτηριστικό

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Δεύτερο χαρακτηριστικό

Write what the customer would like to know,
not what you want to show.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Πρώτο χαρακτηριστικό

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Δεύτερο χαρακτηριστικό

Write what the customer would like to know,
not what you want to show.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Τρίτο Χαρακτηριστικό

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Odoo - Παράδειγμα 1 για 3 στήλες

Χαρακτηριστικό 1

Adapt these three columns to fit your design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.

Odoo - Παράδειγμα 2 για 3 στήλες

Χαρακτηριστικό 2

To add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the columns to create a new one as a copy.

Odoo - Παράδειγμα 3 για 3 στήλες

Χαρακτηριστικό 3

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its rounded corner style.

Λειτουργία Αναλήψεως


Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.